Kurumsal

Sürdürülebilirlik

Çevik Demir’de, çevreye olan negatif etkimizi azaltan ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara destek sağlayan sürdürülebilir uygulamalara bağlıyız. Hedefimiz, iş kararlarımızda ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri dengede tutarak paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmaktır.

Çevresel Sürdürülebilirlik:

Çevreyi korumanın ve karbon ayak izimizi azaltmanın önemini anlıyoruz. Bu nedenle, aşağıdakilere bağlıyız:

Atık miktarımızı en aza indirerek ve enerji tüketimimizi enerji verimli teknolojiler ve uygulamalar benimseyerek azaltmak

Fabrikamızın çatısında bulunan güneş sisteminin kullanarak temiz enerji üretimini sağlamak ve karbon ayak izimizi azaltmak

Sürdürülebilir ve sertifikalı kaynaklardan malzeme ve ürün temini sağlamak

Çevre dostu ulaşım yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek

Sosyal Sorumluluk:

İşletmelerin hizmet verdikleri topluluklarda olumlu bir etki yaratma sorumluluğuna sahip olduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle, aşağıdakilere bağlıyız:

Çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak

İş gücümüzde ve iş uygulamalarımızda çeşitlilik, eşitlik ve dahil ediciliği teşvik etmek

Çalışanlarımız için gönüllülük fırsatları sağlamak, yardım kuruluşlarına katkıda bulunmak ve yerel toplulukları desteklemek

Etik iş uygulamalarını korumak ve ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uymak

Ekonomik Sürdürülebilirlik:

Uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğin sorumlu iş uygulamaları gerektirdiğini anlıyoruz. Bu nedenle, aşağıdakilere bağlıyız:

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek için inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmak

Mali istikrar ve şeffaflığı korumak

Çevik Demir’de, sürdürülebilirlik sadece bir klişe sözcük değildir. İş stratejimiz ve kültürümüzün temel bir parçasıdır. Sürekli olarak sürdürülebilirlik uygulamalarımızı iyileştirmeye çalışıyor ve paydaşlarımızın geri bildirimlerini memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar. Çerez Politikamız